Aktywności

NEET 4 Needs - program YSS dla lepszej przyszłości

Główne działania w ramach projektu „Young Service Steward” skupiają się na osobach z grupy NEET w wieku 25-29 lat poprzez podnoszenie kompetencji w zakresie 360°, łącząc umiejętności cyfrowe, życiowe, doradztwo i zatrudnienie w elastycznym systemie realizacji.

Łącznie mamy 12 lokalizacji do realizacji – 3 lokalizacje w 4 krajach współpracujących. W każdej z lokalizacji 20 młodych osób z grupy NEET otrzymuje łącznie 160 godzin wsparcia.

Proces wsparcia 360°

Wsparcie osobiste

Wszystkie zaangażowane osoby NEET otrzymują dwa różne rodzaje indywidualnego wsparcia.

Rozwój kompetencji

Wszystkie zaangażowane osoby NEET otrzymują dwa różne rodzaje wsparcia rozwoju kompetencji.

Wsparcie w zakresie doradztwa

Wszystkie zaangażowane osoby NEET otrzymują 10-godzinne indywidualne wsparcie doradcze podczas okresu wdrażania programu YSS na poziomie lokalnym.

Wsparcie w zakresie pracy

Wszystkie zaangażowane osoby NEET otrzymują możliwość zatrudnienia w ramach pracy społecznej z osobistym wsparciem mentorskim w lokalnej społeczności. Główne obszary zatrudnienia to opieka społeczna lub sektor gospodarki cyrkulacyjnej.

Rozwój kompetencji cyfrowych na 3 poziomach, w oparciu o ich własny istniejący poziom wiedzy, poprzez 30-godzinne kursy w pracy grupowej.

Programy szkoleniowe w zakresie umiejętności życia codziennego w 3 różnych tematach:

  1. Motywacja do aktywnego życia
  2. Uprawnienia do zatrudnienia
  3. Samowystarczalne życie

Rozwój kompetencji cyfrowych online

800 zaangażowanych osób NEET i 4 współpracujące kraje

 

W oparciu o wyniki lokalnej oceny potrzeb

30 godzin kursu online

Infografika o programie YSS

Poznaj i podziel się nią z innymi!

Skip to content