A Projekt

NEET 4 Needs – YSS program egy jobb jövőért

A Young Service Steward Program – Életrevalók! YSS Program, (Projektazonosító 2020-1-0144) az EGT és a Norvég Alap az Ifjúsági Foglalkoztatásért támogatásával valósul meg. A projektet nemzetközi konzorciumban, magyar, román és spanyol szakmai szervezetek együttműködésével, norvég partnerünk szakmai támogatásával valósítjuk meg.

Célkitűzések

Az „Életrevalók!” YSS Programban két meghatározó tevékenységi területet helyezünk előtérbe a megvalósítás során:

 • 25-29 éves NEET fiatalok teljeskörű támogatása: digitális és életvezetési készségek átfogó és személyre szabott fejlesztése, egyéni tanácsadás és mentorálással kísért munkatapasztalat szerzési lehetőség.
 • Foglalkoztatási megállapodások biztosítása: a meghatározó helyi döntéshozók (önkormányzat, oktatási, munkaügyi és civil szervezetek) bevonása, támogatásuk és együttműködésük megnyerése a fiatalok célzott támogatása és a program eredményes megvalósulása érdekében.

Életrevalók! – YSS Programunk célja – többek között – hogy mérsékelje a különböző fejlesztési programok és a munkaerőpiaci készségigények közti szakadék további növekedését. YSS Programunk a szociális gondoskodás és a körkörös gazdaság helyi készségigényeit helyezi előtérbe a megvalósítás során.

Életrevalók! – YSS Programmal fő célunk, hogy a programba bevont helyi NEET fiataloknak nyújtott 360°-os kompetenciafejlesztéssel elősegítsük a csoport tagjainak foglalkoztatási és szakmai fejlődési lehetőségeinek bővülését. Elérjük, hogy a fiatalok megtalálva helyüket és szerepüket a közösségben, annak hasznos tagjaivá válhassanak.

Az Életrevalók! – YSS Programunk sikeres megvalósulásával olyan képzési programok, módszertanok és útmutatók is rendelkezésre állnak majd a szakmai szervezetek számára, melyek megmutatják, hogy a NEET fiatalok hogyan segíthetők hatékonyan abban, hogy a megoldást jelenthessék a helyben megjelenő munkaerő szükségletekre.

Az eredménytermékek e-learning tananyagok, azokhoz kapcsolódó útmutatók és egyéb virtuális eszközök formájában lesznek elérhetők az érdeklődők számára.

Célcsoportok

Az Életrevalók! – YSS Programunk fő célcsoportja azok a 25-29 éves fiatalok, akik jelenleg nem vesznek részt sem oktatásban, sem képzésben és nem is dolgoznak (NEET), valamint különböző kihívásokkal szembesülnek úgy, mint mentális vagy szociális nehézségek, tartós munkanélküliség. A célcsoportba tartoznak a bevándorló, vagy valamilyen kisebbséghez tartozó fiatalok is.

Az Életrevalók! – YSS Programunk másik fő célcsoportját azok a nemzeti és EU szintű programok és kezdeményezések szervezői és megvalósítói jelentik, akik hasznát vehetik a program során kidolgozott módszertani és oktatási eszközöknek, valamint a kapcsolódó útmutatóknak saját céljaik megvalósítása érdekében.

A NEET fiatalok magas száma egész Európában nem csak helyi szintű, de határokon túlmutató kihívást jelent, mely új, innovatív megoldások kidolgozását, együttműködést és összehangolt megvalósítást igényel minden szinten.

Helyszínek

A Program megvalósítása során négy országban, országonként három helyszínen, így összesen 12 különböző helyszínen valósul meg a bevont NEET fiatalok teljeskörű támogatása. A támogatás a helyi igények és lehetőségek szem előtt tartásával, az elkötelezett helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és a célkitűzésekre nyitott vállalkozásokkal szoros együttműködésben valósul meg.

Helyszínek országonként

Időkeret

Az Életrevalók! – YSS Program helyi szintű megvalósítása 2022. július 1. és 2024. január 31. között tervezett

Támogatás

Az Életrevalók! – YSS Program 1.240.618 € támogatásban részesül Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárulásával az EGT és Norvég Alap az Ifjúsági Foglalkoztatásért támogatáson keresztül

Projekttevékenységek és -eredmények

Tevékenységek

Az Életrevalók! – YSS Program keretein belül a résztvevő NEET fiatalok három különböző tevékenység összekapcsolásán alapuló komplex (360°-os) támogatást kapnak.

A tevékenységelemek:

 • Személyes tanácsadás
 • Kompetenciafejlesztő képzési programok: a digitális és az életvezetési kompetenciák megerősítésére
 • Mentorálással támogatott, valós munkatapasztalat szerzési lehetőség

Eredménytermékek

Az Életrevalók! – YSS Program eredményeként az érintettek számára elérhetővé válik:

 • Egy Nyílt Oktatási Forrás (OER), „Hogyan fejleszthető a NEET fiatalok kompetenciája” témában.
 • Három különböző Nyílt Online Kurzus (MOOC) a projekt különböző tevékenységeihez kapcsolódóan.
 • „Foglalkoztatás a közösség szolgálatában” – Program végrehajtási terv, felmérő eszköz és tanácsadói kézikönyv
 • Hatáselemzés
 • Digitális Kompetenciafejlesztő Programok a NEET fiatalok számára – Önértékelő eszköz és oktatói felkészítő anyagok
 • Életkészségeket fejlesztő programok – Oktatói felkészítő anyagok
 • Felkészítő anyagok a munkatapasztalat szerzést biztosító foglalkoztatók és kollégáik számára
 • Általános kapacitásépítő program a NEET fiatalok és a foglalkoztatás témakörében

Infografika az YSS programról

Ismerd meg és oszd meg másokkal is!

Megszakítás