Partnerek

NEET 4 Needs – YSS Program egy jobb jövőért

A Young Service Steward Program – Életrevalók! – YSS Program, (Projektazonosító 2020-1-0144) az EGT és a Norvég Alap az Ifjúsági Foglalkoztatásért támogatásával valósul meg. A projektet nemzetközi konzorciumban, magyar, román és spanyol szakmai szervezetek együttműködésével, norvég partnerünk szakmai támogatásával valósítjuk meg.

Megvalósítók

Modus Alapítvány

Alapítvány a Szociális ellátások és a digitális megoldások összekapcsolhatóságára

Alapítványunk a Modus Alapítvány 2005-ben jött létre Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetként. A Modusban a kezdetektől fogva az a célunk, hogy aktív és szakmai szerepet vállaljunk a magyar jóléti rendszerek korszerűsítésében és fejlesztésében.

Küldetésünk, hogy a lakosságot aktív és egészséges életmódra ösztönözzük. Ezt a szakemberek, az önkéntesek és az aktív polgárok bevonásával, kapacitásuk növelésével próbáljuk elérni.

Alapítványunk célja, hogy bemutassuk és ha lehetőség van rá különböző szociális szolgáltatásokba bevezessünk olyan digitális jóléti megoldásokat, amely hatékonyan javíthatják az emberek egészségügyi helyzetét és kapcsolatát a professzionális egészségügyi rendszerekkel, a családdal és a barátokkal, valamint az őket segítő önkéntesekkel.

Szerepünk az Életrevalók! - YSS Projektben

Az Életrevalók! –  YSS Program keretében alapítványunk alakítja ki a helyi megvalósíthatóság feltételeit Magyarországon, létrehozzuk a helyi Életrevalók! Ifjúsági Központokat, gondoskodunk a helyi szakemberek felkészítéséről és bevonásáról, valamit tájékoztatjuk és bevonjuk a helyi NEET fiatalokat a kísérleti modellprogramba a megvalósítás során.

Tekintettel arra, hogy a Modus a jóléti és szociális gondozási szolgáltatások terén széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik, így jelentős szerepet játszunk az Életrevalók! – YSS Program tanulási programjainak jóléti/gondozási szolgáltatási komponensének szakmai fejlesztése során.

Helyi megvalósítás

A Modus Alapítvány négy Életrevalók! – Ifjúsági Központ létrehozásáért felel és támogatja annak fejlődését a program megvalósítása során.

Újfehértó

Név:

Életrevalók Központ – Újfehértó

Információ:

4244 Újfehértó Széchenyi u. 7.

Hodász

Név:

Életrevalók Központ – Hodász

Információ:

4334 Hodász Kossuth Lajos u. 3.

Érpatak

Név:

Életrevalók Központ – Érpatak

Információ:

4245 Érpatak Béke utca 50.

Nagykálló

Név:

Életrevalók Központ – Nagykálló

Információ:

4320 Nagykálló Kállai Kettős tér 1.

Tisztaberek

Név:

Életrevalók Központ – Tisztaberek

Információ:

Tisztaberek

Nyíregyháza

Név:

Életrevalók Központ – Nyíregyháza

Információ:

Nyíregyháza

Miskolc

Név:

Életrevalók Központ – Miskolc

Információ:

Miskolc

Progress Consult Kft.

Dán-Magyar Fejlesztési Vállalkozás

Cégünk küldetése, hogy aktív, megbízható és innovatív szolgáltatója legyen az egész életen át tartó tanulásra és az alapkészségek fejlesztésére vonatkozó megoldások szállításának mind a magán-, mind az állami szektorban.

A Progress-nél stratégiai célunk, hogy hozzájáruljunk olyan tanulási és kapacitásépítési megoldások fejlesztéséhez, melyek reagálnak a folyamatosan változó piaci igényekre, ezzel egyidejűleg motiválja a munkavállalókat olyan új készségek és képességek elsajátítására és a meglévők fejlesztésére, melyek illeszkednek a változó munkaerőpiaci igényekhez.

Cégünk 2009 óta vesz részt az egész életen át tartó tanulással és az alapkészségek fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi programokban. Ezt megelőzően a szervezet szélesebb körben foglalkozott a jóléti szolgáltatások javításával, szociális fejlesztéssel és hátrányos helyzetű csoportok, illetve tartósan munkanélküliekkel foglalkozó intézmények reformjaival.

Cégünk magyarországi tevékenységét 1998-ban kezdte meg.
Az elmúlt években cégünk régiós szinten végzi tevékenységeit európai partnerekkel együttműködve a felnőttképzés területén. Számos innovatív programban veszünk részt. A Progress 2010 óta aktív és alapító tagja az Európai Alapkészségek Hálózatának. 2013-tól az EBSN közgyűlése cégünket bízta meg a hálózat szervezésének és működésének irányításával, az EBSN titkárságaként.

Szerepünk az Életrevalók! - YSS Projektben

Cégünk az Életrevalók! –  YSS Program vezetőjeként a program előrehaladásának irányítására a partnerek által vállalt feladatok folyamatos megvalósulásának irányítására koncentrál.

Szervezzük a program előrehaladását segítő folyamatos párbeszédet a partnerek között, valamit cégünk felel a partnerek tevékenységeinek és teljesítményének minőségbiztosításáért.

A partnerek egyes munkacsomagokért (WP) és feladatokért vállalt felelőssége szakértelmüknek megfelelően oszlik meg. A projektmenedzsmentért és a program átfogó megvalósulásáért cégünk a felelős. Ezen felül a Progress vállal felelősséget a digitális kompetenciamérő eszköz kidolgozásáért és két nemzetközi kommunikációs esemény megszervezéséért.

Helyi megvalósítás

Cégünk egy Életrevalók! – Ifjúsági Központ létrehozásáért felel és támogatja annak fejlődését a program megvalósítása során.

Kecskemét

Név:

Hírös Cédrus Egyesület

 

Gentis Alapítvány

Gentis Alapítvány

A Gentis Alapítvány egy nonprofit szervezet, amely a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságát és készségfejlesztését kívánja javítani, mind érzelmileg, mind szociálisan. A Gentisnél a teljes integráció érdekében a kerekeket a közösségi cselekvés, az oktatás, a mentorálás, a közvetítés, a családtámogatás, a pszichológiai és terápiás beavatkozás révén tartjuk mozgásban.

Gentis – a kormány, a külügyminisztérium és az Európai Unió nemzetközi dimenzióval rendelkező katalán szervezeteinek része.

Gentis tagja a következőknek::

  • A Fogyatékossággal Élők Szolgáltatóinak Európai Szövetsége (The European Association of Service providers for Persons with Disabilities – EASPD)
  • Az Európai Alapkészségek Hálózata (The European Basic Skills Network – EBSN)
  • A Második Esély Iskolák Európai Szövetsége (The European Association of Second Chance Schools – E2C Europe)

A lakhatóság javítására szakosodott szolgáltatások és kompetencia, érzelmi és szociális fejlődés, közösségi cselekvésen keresztül, oktatás, mentorálás és szociális és munkaügyi tanácsadás.  Kifejezetten a következőkre összpontosítanak hátrányos helyzetű csoportokra.

A Gentisnél fáradhatatlanul dolgozunk az emberek életminőségének javításán azáltal, hogy a munkaerő-piaci beilleszkedés és oktatás révén befolyásoljuk karrierjüket, érzelmi és családi helyzetüket, valamint közvetítési és mentorálási folyamatokban kísérjük őket.

Tevékenységeink lehetővé teszik számunkra, hogy különböző kollektívák társadalmi-foglalkozási beilleszkedéséért dolgozzunk, szakképzési programokat, munkaerő-piaci beilleszkedési programokat, pályaorientációs programokat és foglalkoztathatósági programokat kínálva, megerősítve a referencia-közösségüket.

A beavatkozás alapja a mindenki számára biztosított esélyegyenlőségért folytatott küzdelem, a munkaerőpiacon való részvételnek és a képzéshez való hozzáférésnek köszönhetően.

Szerepünk az Életrevalók! - YSS Projektben

Szervezetünk helyi szinten, helyi partner szervezetekkel aktív együttműködésben három helyi közösséget hoz létre az Életrevalók! – YSS Program megvalósításának keretében. Emellett szervezetünk segíti és bátorítja azokat a helyi együttműködéseket, melyek a 25-29 éves helyi fiatalok foglalkoztatását, önfoglalkoztatását, motivációjának megerősítését segítik. Mindezt képzések fejlesztésével, értékelésével, a helyi közösségekben való aktív részvétellel valósítjuk meg a helyi igények messzemenő figyelembevételével és a fenntarthatóság növelésével.

Helyi megvalósítás

Szervezetünk három Életrevalók! – Ifjúsági Központ létrehozásáért felel Spanyolországban és támogatja annak fejlődését a program megvalósítása során.

Gentis Foundation

Név:

Terres de l’Ebre region (Catalonia, Spain), Judit Rufi

Információ:

Avinguda de La Pau, 178, 43580 Deltebre (Catalonia, Spain)

 

Fundació Sant Vicenç de Paul

Név:

Figueres (Catalonia), Maria Solés

Információ:

Carrer Pompeu Fabra, 5, 17600 Figueres, Girona (Catalonia, Spain)

CPIP

Központ az egész életen át tartó tanulásért

Szervezetünk a CPIP egy olyan civil szervezet, amely „az egész életen át tartó tanulás, mint a közösségfejlesztés eszköze” megközelítés köré épül. 2006 óta dolgozunk együtt különböző olyan célcsoportokkal, ahol közös a tanulás iránti igény és vágy. Olyan európai projektek megvalósításában veszünk részt, melyek elősegítik az alacsony alapkészségekkel rendelkező, oktatási lehetőségektől távol eső vagy elszigetelt területeken élő személyek számára az oktatási anyagokhoz és lehetőségekhez való hozzáférést a demokratikus szemlélet és az aktív polgári részvétel segítségével.

Különböző módszerek, mint a részvételi kutatás, az együttműködő fejlesztés, a design-központú megközelítés és az alulról építkező döntéshozatal használatával multidiszciplináris megközelítést alkalmazunk.

Arra szakosodtunk, hogy a fiatalokkal és a felnőtt korosztállyal együttműködve fejlesszük a tanulási élményt növelő játékokat, eszközöket és az európai tanulási tapasztalatokat. Végfelhasználóink képviseletében több mint 200 önkéntest vontunk be több mint 70 megvalósított projektbe.

Szervezetünk CPIP az „egész életen át tartó tanulás” kultúráját népszerűsíti. Ennek érdekében a helyi közösségek tagjait aktívan bevonja az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó stratégiák kidolgozásába és megvalósításába.

Szervezetünk a CPIP víziója Európa szintű. Az oktatás túllép a tudományos megközelítésen, a tanulás egy életszemléletté válik, ami túlmutat az intézményesített kereteken. Mindezt szem előtt tartva a CPIP csapatában a szakemberként való létezés alapelve így az élethosszig tartó tanulás maga.

Szervezetünk a CPIP küldetése így az, hogy az egész életen át tartó tanulás koncepcióját népszerűsítsük és elérhetővé tegyük azon közösségek számára, amelyekkel kapcsolatba kerülünk.

Szerepünk az Életrevalók! - YSS Projektben

Szerepünk, hogy tanulási központként működjünk Románia nyugati régiója számára, valamint a tanulási folyamatot az általunk képviselt helyi célcsoport sajátos igényeihez igazítsuk. Ez a célcsoport a tanulási lehetőségektől elszakadt távoli vidéki területekről származó fiatalok. Szervezetünk a CPIP megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik a program eredménytermékeiként készülő tartalmak fejlesztéséhez, ugyanúgy, mint a program helyi szintű megfelelő technikai megvalósításához.

A YSS Program keretében a CPIP regionális szintű kutatást végez vállalatok, a foglalkoztatók képviselői, a regionális döntéshozók – és ami a legfontosabb – maguk a fiatalok bevonásával.

Együttműködünk a partnerekkel a képzési anyagok kidolgozásában, valamint szakmai támogatást nyújtunk a programba bevont fiatalok mentorai számára a tanulási folyamat során.

A CPIP, mint az Életrevalók! – YSS Program egyik kedvezményezettje a projekt egyik feladatcsomagjának (WP5) a vezetője, valamint hozzájárul a program támogatója által tervezett programtevékenységek megvalósulásához.

A Program keretein belül partnerséget alakítunk ki Temes és Krassó-Szörény megyékkel (Románia nyugati része) ennek keretében a programtevékenységekbe bevonjuk a szükséges létszámú fiatalt.

Ezen túlmenően kidolgozzuk az Életvezetési készségek tanulási program keretein belül a „Motiváció az aktív életre” képzési programot.  

Mi fejlesztjük a  „Közösségi szolgálat fejlesztése” MOOC-ot (2 órás MOOC a foglalkoztatásszervezők számára arról, hogy hogyan lehet létrehozni „A foglalkoztatás és a közösségi tudatosság javítására irányuló útvonalat a közösségi szolgálati munka révén a NEET 25-29 évesek számára”).

Helyi megvalósítás

Szervezetünk a CPIP három Életrevalók! – Ifjúsági Központ létrehozásáért felel és támogatja annak fejlődését a program megvalósítása során.

Berzasca, Caraș Severin County

Név:

Municipality of Berzasca

Információ:

Berzasca nr. 282, jud. Caras-Severin, cod postal 327025

 

Coșteiu, Timiș County

Név:

NGO Educatia la sat

Információ:

jud. Timiș.  Sat Coșteiu, com. Coșteiu
Str. Crizantemelor Nr. 74

 

Măciuca, Vîlcea County

Név:

NGO Tineri Ambițioși

Pietroasa, Timiș County

Név:

Municipality of Pietroasa

Prios Kompetanse

Szervezetünk a Prios egy kutatás-központú vállalat, mely Közép Norvégiában Steinkjerben működik. Fő tevékenységeink közé a projektmenedzsment, az üzleti tanácsadás, az innovációs fejlesztések, a képzések és a szoftverfejlesztés tartozik.

Szervezetünk, mint kutatóközpont célja az egész életen át tartó tanulás elvének megvalósítása, fejlesztési projektek támogatása és lebonyolítása.

A központ nyitva áll mindenki előtt, aki tehetségét szeretné fejleszteni, tudását felfrissíteni, vagy vállalkozását fejlesztené. Új vagy jobb digitális eszközökre, vagy ötletei megvalósításához támogatásra van szüksége.

A főbb ágazatok és tevékenységek, ahol szervezetünk működik:

  • Oktatási tevékenységeink fókuszában a felnőttek és a munkaerő-piaci szolgáltatások állnak az alapképzés, a szakképzés, a vállalkozói képzés és a vállalkozásoknak szóló személyre szabott képzések keretében.
  • Szoftverfejlesztői csapatunk támogatja oktatási és képzési tevékenységünket. A különböző projektjeinkben felmerülő igényeknek és kéréseknek megfelelően új digitális megoldásokat fejlesztünk. Mi fejlesztettük és birtokoljuk a Follow-Up® koncepciót.
  • Tanácsadói tevékenységünk elsősorban a belső innovációs folyamatok, a HR-folyamatok, a gazdasági tanácsadás és a vezetésfejlesztés területén támogatja üzleti ügyfeleinket.

Szervezetünk a társadalmi felelősségvállalás keretében helyi NEET fiatalok képzését segíti azáltal, hogy digitális képzési központként lehetőséget biztosítunk számukra különböző képzési programokban való részvételre, mely segíti az iskolai feladataik megfelelő elvégzését, illetve hozzájutásukat különböző programozói állásokhoz. Átlagosan 6-10 NEET fiatal képzése történik meg a központban.

A Prios tagja az Európai Műszaki és Szakképzési Fórumnak (EfVET) és az Európai Alapkészségek Hálózatának (EBSN).

Szerepünk az Életrevalók! - YSS Projektben

Szervezetünk a Prios az Életrevalók! – YSS program szakértői partnere. Fő feladatunk a kedvezményezetti partnerek támogatása a 12 helyi „Életrevalók! Ifjúsági Központ” létrehozásában, valamint a szakmai képzési programok fejlesztésének támogatása.

Szervezetünk szakmai tapasztalata a különböző helyi döntéshozókkal való együttműködésekből származik, melyek célja a helyi NEET fiatalok teljeskörű támogatása az önfejlesztés területén a valós piaci munkavállaláshoz vezető út során.

Megszakítás