1. Bevezetés

 

A Young Service Steward (YSS) program 2021-ben indult, és kifejezetten a 25-29 éves, oktatással, foglalkoztatással vagy képzéssel nem rendelkező fiatal felnőttek támogatására irányul (NEET). Az átfogó célaz volt, hogy javítsák élethelyzetüket és foglalkoztatási lehetőségeiket a helyi közösségükben. Az EGT-támogatásból finanszírozott YSS program értékes tapasztalatokat gyűjtött az életvezetési készségek, a digitális készségek és a helyi közösségi szolgáltatásokban való részvétel és a helyszíni foglalkoztatási lehetőségek korszerűsítésével kapcsolatban. Az YSS közösségi szolgálati kezdeményezés alapelveit most egy Kapacitásépítő sorozat tartalmazza.

A Kapacitásépítő sorozat ebből a nyílt oktatási forrásból (OER) áll, amely áttekintést nyújt az YSS program fő elveiről. Közvetlen linkeket biztosít a program által létrehozott tevékenységekhez, eszközökhöz és módszertanokhoz, amelyeket három tömeges nyílt online kurzus (MOOC) tartalmaz; lásd alább.

A kapacitásépítő sorozat célcsoportja a fiatal felnőttek (NEET) célcsoportjával foglalkozó önkéntesek és szakemberek. Reméljük, hogy a Kapacitásépítő sorozat minden szinten inspirálhatja és motiválhatja a szakembereket és önkénteseket a fiatal felnőttek befogadásának fokozására, és pozitívan befolyásolhatja a helyi közösségeket a fiatal felnőttek befogadására és elfogadásának növelésére!

AZ YSS PROGRAM A NAGY.... OLDALON

25-29 éves felnőtteknek szóló közösségfejlesztési program 12 magyarországi, romániai és spanyolországi helyszínen (összesen xxx fő vett részt a programban).

AJÁNLAT

30 órás személyre szabott képzési program a digitális kompetencia területén

 • 3 Életvezetési program – „Motiváció az aktív élethez” – „Önfenntartó élet” – „Képesség a munkavállaláshoz”
 • Csoportos és/vagy egyéni tanácsadási támogatás
 • Mentorálás az álláskereséshez és a helyi munkahelyekbe való bekapcsolódáshoz
 • Közösségi szolgáltatási kezdeményezések (jóléti / körforgásos gazdaság
 • Teljes körű segédanyagcsomag (tanácsadás/mentorálás/trénerképzés) a programban részt vevő szakemberek számára.

A program 3 MOOC-jára belépve minden részletes anyagot megtalál a tevékenységekről és módszertanokról:

1.1 Fiatal felnőttek (NEET)

Az EU egészét tekintve a fiatal felnőttek (15-29 évesek, akiknek nincs munkájuk vagy iskolai végzettségük) csoportja fontos szerepet játszik. Miután 2018-ban a korcsoportjuk népességének mintegy 10-11%-ára csökkent, a globális COVID-járvány ismét 14% körülire emelte a NEET-ek számát, az uniós országok között jelentős eltérésekkel. Az EU 2030-ra kitűzött célja, hogy a NEET-kategória a korcsoportos népesség legfeljebb 9%-át tegye ki.

Ennek az ambiciózus célkitűzésnek a fő céljai a következők:

 • Az életminőség javítása és a szegénység elleni küzdelem;
 • A fiatalok és felnőttek radikalizmusának megelőzése;
 • A passzív állami támogatásból kihozni az embereket, hogy a közösséghez való hozzájárulássá váljanak, és a fiatal felnőtteknek valódi lehetőséget adni arra, hogy bekapcsolódjanak a közösségükbe.

Ebben az OER-ben arra hívjuk az olvasót, hogy fedezze fel a fiatal felnőttek motiválására és felhatalmazására irányuló YSS-stratégiákat. Az OER 4 fő fejezetre tagolódik:

 • A fiatal felnőttek kihívásainak megértése (NEET)
 • 360 fokos megközelítés és motivációs tanulási stratégiák
 • Utak a befogadott élethez
 • A fiatal felnőtteket támogató ökoszisztéma.

2. A fiatal felnőttek kihívásainak megértése (NEET)

 

A népesedési statisztika az egyik valóság, de amikor az egyes fiatal felnőttek lehetőségeinek és élethelyzetének javításáról van szó, meg kell érteni a történetet, amely mögött az áll, hogy miért alakult úgy az életük, ahogyan alakult, és sok esetben akadályokat gördített az eléjük állított elvárások teljesülése elé.

A NEET fogalma alatt a polgárok nagyon sokféle csoportja létezik. Annyira sokféle, hogy nem létezik olyan stratégia, amely mindenre egyformán alkalmazható. Az egyedülálló anyák; a családjukért vagy testvéreikért teljes felelősséget vállaló fiatalok; a súlyos viselkedési problémákkal küzdő fiatalok, pl. fiatal börtönviseltek; az intézményesített oktatási rendszerbe be nem illeszkedő vagy más törekvésekkel rendelkező emberek – és egyes esetekben az alternatív életformákhoz vonzódó fiatalok. A NEET-ek helyzete tükrözi a közösségüket is, ahol a munkahelyi és képzési lehetőségek forrásai alacsonyak vagy nem léteznek. Ez különösen fontos a tanulási nehézségekkel küzdő vagy a motiváció növeléséhez különleges figyelmet igénylő fiatal felnőttek esetében.

2.1 Új életutak

Az YSS programban kulcsfontosságú volt arra összpontosítani, hogy mindezeket a tapasztalatokat hogyan lehet az életvezetési készségek különböző aspektusai keretében kidolgozni. Kiindulópontként a program nyílt meghívást intézett az érintett közösségek minden potenciális résztvevőjéhez, hogy lehetőséget adjon nekik arra, hogy kifejezzék igényeiket és azt, hogy a jelenlegi helyzetükben milyen tartalmak jelentenének segítséget. Ez a nyílt folyamat megértette a résztvevők sokféleségét, valamint azt, hogy a képzési anyagot hogyan és milyen intenzitással kellene használni.

A saját helyzetükről, élettörténetükről és arról, hogy ez hogyan befolyásolta a lehetőségeiket, összegyűjtötték a gondolatokat, és az élet új irányairól szóló beszélgetéssé alakították át – lépésről lépésre. Mindez közös foglalkozásokon és egyéni tanácsadással történő nyomon követéssel történt.

Sikertörténet Nagykállóból (HU): Hogyan befolyásolta az egyéni mentálhigiénés támogatás sikere az életvezetési tréningen való részvételt?

A NEET-fiatalok számos problémával küzdenek, beleértve a mentális egészségügyi problémákat is. A programban résztvevőknek sok esetben mentálhigiénés támogatásra van szükségük. Ennek biztosításával nagymértékben növelhető a programelemekben való részvételük hatékonysága.

Az egyik csoportban a tréner észrevette, hogy az egyik résztvevő „nem volt jelen” a foglalkozáson, elborították a „belső” érzései, csak részben végezte el a gyakorlatokat, és nem válaszolt a kérdésekre.

Az edző felajánlotta, hogy a foglalkozás végén beszélget vele a problémáiról. A beszélgetés (a mentális egészséget támogató beszélgetés módszertanát alkalmazva) megtörtént, és még kettő következett. A résztvevő képes volt beszélni a szorongásairól és nehézségeiről. A szakember kiemelt figyelme, a meghallgatás, az elfogadás jó hatással volt a fiatalra, nagyon értékelte a segítséget. A tréning következő foglalkozásain sokkal aktívabban vett részt, mint korábban.

Miskolc (HU): "NEET-ek a város szélén"

A NEET-célcsoport megtalálása, megszólítása, motiválása és mozgósítása egy nagyobb városban különös kihívást jelent a sokféleség, a földrajzi távolságok és a tömegközlekedés nehézségei miatt. Ezért a kardinális kérdés az volt, hogy olyan csoportot találjunk, amely gyorsan megszólítható, egyidejűleg „mobil” és viszonylag intellektuálisan homogén. „Ez vezetett arra, hogy nem dolgozó, nem iskolázott, 20 és 30 év közötti, a városi anyák gondozási központjában élő anyákat válasszunk.

Először is meg kellett győzni az intézmények vezetőit és szociális munkásait. Több évtizedes tapasztalatom és a szociális szakmákban meglévő kapcsolati hálóm döntő szerepet játszott a tanácsadói szerepem sikerében. Ezt követően az anyákkal való előkészítő munkára összpontosítottam. Ezen a ponton bevontam egy általam kiválasztott, megfelelő szakértelemmel rendelkező trénert, aki a tanácsadóval azonos megközelítésben tudott dolgozni. Ez a tréner, aki tapasztalt szociális munkás, mediátor, mentálhigiénés szakember és csoportvezető, a kezdetektől fogva részt vett a résztvevők kiválasztásában és bevonásában”.

A tanácsadások és képzések előtt a programba való belépést egy interjú is megelőzte. Az interjú során az egyéni félelmek, motivációk, szükségletek és igények feltárására és mozgósítására került sor. Ebben a korai szakaszban fontos volt az anyák jelenlegi kiszolgáltatott és sérült helyzetének empátiája, elvárások nélkül. Meglátogattuk az anyák otthonát, hogy megnézzük jelenlegi életkörülményeiket és jobban megértsük élethelyzetüket. Az első interjúra is gyermekeikkel jöttek, és a gyermekeik megismerése és elfogadása fontos befolyásoló tényező volt számukra ezen első beszélgetések során.

Több tényező is szerepet játszott a NEET-anyák vonzásában, többek között:

 • Olyan tapasztalt trénerrel dolgozni, akinek szakmai tudásában és ügyfélközpontú „rogersi” megközelítésében megbízom.
 • Több évtizedes családgondozói és családterápiás gyakorlatom, amelyet helyi szociális munkás kollégáim elismertek, megkönnyítette a gyors hozzáférést, és maguk a helyi szociális munkások már motiválták az anyákat.
 • Ítéletmentes, nyugodt és biztonságos légkört teremtettünk.
 • Olyan prospektív kérdezési technikákat alkalmazunk, amelyek már a kezdetektől fogva megerősítik a résztvevők önreflexióját és meglévő készségeit.
 • Nagyfokú rugalmasságunk, miközben mindig szem előtt tartjuk a célokat.”

3. A 360 fokos megközelítés és motivációs stratégiák

 

Az YSS program nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy miként lehet motiválni a fiatal felnőttek csoportját, függetlenül attól, hogy a csoport mennyire sokszínű lehet a helyi környezetben. A motiváció kulcsfontosságú ahhoz, hogy az egyéneket egy vagy több lépcsőfokkal feljebb vezessük a létrán a fenntartható élet felé, biztosítva, hogy ne kizárólag a korlátozott készségfejlesztéssel járó állami munkarendszerekre, mint egyetlen megoldásra hagyatkozzanak. A program célja, hogy elkerülje a szegénységből való kilábalás egyféle tervének előírását, különösen akkor, ha az alacsony állami juttatásoktól függ, ha egyáltalán vannak ilyenek.

3.1 Motivációs tényezők – egy 360°-os perspektíva

Az YSS program mögött álló elképzelés az volt, hogy a motiváció szinergiáját 360°-os szemszögből hozza létre…:

Az életvezetési program a lehető legszélesebb körben felhasználta a résztvevők valós életbeli témáit, közvetlen képzéssé és folyamattá alakítva azokat. A résztvevők által megfogalmazott, valós életből vett témák felhasználása fokozatosan motivációt eredményezett arra, hogy új lehetőségeket találjanak a helyi közösségben és a különböző közösségi szolgáltatások területén – a jóléti szolgáltatásoktól a környezetvédelmi szolgáltatásokig.

A 360°-os megközelítés is érvényre juttatta….:

 • Közös terminológia – azonos nyelven beszélni (oktatók/tanácsadók/mentorok)
 • A különböző tevékenységek közötti koordináció (a megfelelő időzítés és rugalmasság megtalálása, hogy mindenkinek jó élményt nyújtson /időzítés, felkészültség és részvétel).
 • Az „YSS készségfejlesztő program” továbbfejlesztése és felkészülés a lehetséges foglalkoztatási tevékenységek tesztelésére.
 • A program és a helyi együttműködési partnerek közös erőfeszítései
3. Figure: NEETs by age-subgroups in Europe, Eurostat 2019

Az oktatás és munka nélkül maradt fiatal felnőttek motiválása sokoldalú megközelítést igényel. Az önértékelés és a céltudatosság légkörének megteremtése kulcsfontosságú mind az egyéni kapcsolatokban, mind a csoporttevékenységekben. A helyszíni műhelymunkákat a YSS tanácsadással és kortárssegítséggel egészítette ki, ami jelentős szerepet játszott a pozitív gondolkodásmód kialakításában. E stratégiák célja, hogy az egyének felismerjék értékeiket és lehetőségeiket. Az YSS tanulási programban kulcsfontosságú volt, hogy a résztvevőket az utóbbiakra (lásd fentebb ) a közmunkaprogramokból és az aktiválásból a saját kompetenciájuk fejlesztésének perspektívájába emelje, mint például:

Digitális kompetencia fejlesztési program

Helyszíni digitális kompetenciafejlesztés

 

A program fiatal résztvevői egyéni igényeiknek és preferenciáiknak megfelelően választhatják a jelenléti vagy online digitális kompetenciafejlesztést. A jelenléti alapú digitális kompetenciafejlesztési program összesen 30 órás képzést tartalmaz.

A jelenléti alapú digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat vezető tréner teljes mértékben a résztvevők igényei alapján alakítja ki azokat. A tréner számára nem készült előre meghatározott óravázlat vagy javaslat. A tréner hozzáférhetett egy online előkészítő modulhoz, amely pedagógiai betekintést és gyakorlati módszertant nyújtott a digitális kompetenciafejlesztéshez. Emellett mind a résztvevők, mind a tréner hozzáféréssel rendelkezett a digitális kompetenciák tudásbázisához a tanulásmenedzsment rendszer (LMS) platformján. Ezeket az erőforrásokat felhasználva és a résztvevők preferenciáit figyelembe véve a helyszíni oktatók minden egyes tanulócsoport számára személyre szabott cselekvési tervet dolgoznak ki a digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokhoz, igazodva a résztvevők sajátos igényeihez.

On-line digitális kompetenciafejlesztés

Az YSS projekt célja nem csak az, hogy a NEET-ek életét fellendítse a helyi programok megvalósításával. Spanyolországban, Romániában és Magyarországon széles körű kampányt folytatunk, hogy minél több fiatalt elérjünk, és e-learning lehetőségeket biztosítsunk számukra digitális kompetenciáik fejlesztéséhez. A program a munka és a magánélet szemléletére összpontosít, és három szintből áll: Az 1. szint (1-4. modulok), a 2. szint (1-5. modulok) és a 3. szint (1-6. modulok).

Az 1. szint az egyénre, mint álláskeresőre összpontosít, míg a 2. szint célja a tanulók felkészítése a munkára, a 3. szint célja pedig az, hogy a tanulók olyan további készségeket szerezzenek, amelyeket a munkaadók értékelhetnek.

Az online digitális kompetenciafejlesztést tutorok segítik. A tutorok a következőkért felelősek

 • A NEET-ek támogatása a platformra való bejelentkezésben vagy bejelentkezésben.
 • Segítsen a NEET-eknek, ha elfelejtették a felhasználónevüket és/vagy jelszavukat.
 • Motiválja a NEET-eket, hogy folytassák a tanulást a platformon a résztvevők előrehaladásának nyomon követésével.
 • Technikai és szakmai támogatás nyújtása a NEET-ek számára a tanulási folyamat során

Az online digitális kompetenciafejlesztő e-learninget azok a fiatalok vehetnek részt, akik egyébként beiratkoztak a helyi jelenléti programba, de valamilyen okból nem tudnak részt venni a digitális kompetenciafejlesztő jelenléti foglalkozáson.

Életvezetési készségek programjai

 

Az életvezetési képzések erősítik az életvezetési készségeket, a motivációt és az önállóságot, hogy javítsák az egyes NEET-ek önfenntartó életvitelre való képességét.

MOTIVÁCIÓ AZ AKTÍV ÉLETHEZ

5 Modul

30 óra

e-learninggel

ÖNFENNTARTÓ ÉLET

5 Modul

30 óra

e-learninggel

A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ FELHATALMAZÁS

4 Modul

30 óra

e-learninggel

Az YSS-ben a képzési program a fiatal felnőttek tapasztalataiból indul ki. A fontos tanulási stratégia az egyéni tapasztalatok és elképzelések alapján történő motiválás volt, például hogy mit jelent az aktív élet, és hogyan ösztönözheti a fiatalokat arra, hogy felfedezzenek erőforrásokat és új utakat a helyi munkaerőpiacon rejlő lehetőségeik megközelítéséhez. A tanulási programot úgy is megszervezték, hogy a fiatal felnőtteket felkészítsék a helyi munkaadók és munkahelyek megtalálására és megismerésére. Ezért a tanulási program ötvözi az élethez szükséges készségeket és a helyi munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyek javításához szükséges készségeket.

A tanácsadás – személyes támogatás a program teljes megvalósítása során

A tanácsadó erőforrásai a tanácsadási munkára rendelkezésre álló idő tekintetében minden egyes résztvevő esetében átlagosan 10 óra (600 perc) tanácsadásban vannak meghatározva.

A tanácsadó a stabilitást képviseli a fiatal felnőttkori szociális segélyezési folyamatban. Az ő feladata, hogy a résztvevőt elkísérje a kompetensebb és teljesebb jövő felé vezető úton. A tanácsadó nem csak a program elején, a programon keresztül vezető út megtervezésénél áll a résztvevő rendelkezésére, hanem az út minden egyes lépésénél támogatni fogja.

A tanácsadási forrásokat részben egy szabványosított tanácsadási forgatókönyv szerint javasolt használni, amely a tanácsadó által kezdeményezett különböző formákban bizonyos számú kapcsolatot tartalmaz minden egyes résztvevővel. Ezek a minimálisan szükséges tanácsadási lépések. A szabványosított tanácsadási forgatókönyv magában foglalja a tanácsadó által kezdeményezett rendszeres kapcsolatfelvételt is a fiatal felnőttképzési folyamat egyéb támogató funkcióival (projektkoordinátor, oktatók, munkáltatói gyakorlatok házigazdái).

Emellett a tanácsadási források jelentős része egyénileg szükséges támogatás formájában is felhasználható, amikor és ahol extra segítségre van szükség. A tanácsadó egyes résztvevők esetében találkozhat olyan egyéni igényekkel, amelyek további segítségre és támogatásra szorulnak, és amelyekkel foglalkozni kell. Néhány fiatalnak szüksége lehet pszichológiai tanácsadásra (beleértve a terápiát is), coachingra (a magánélethez vagy az üzleti élethez kapcsolódóan), karrier-tanácsadásra vagy oktatási tanácsadásra. A helyi megállapodásoktól függően egyes központok dönthetnek úgy, hogy további szakembereket (pl. pszichológusokat) vonnak be a programba. Végül néhány résztvevő is kapcsolatot kezdeményez majd a tanácsadóval, vagy segítséget kér tőle. Mindezeket a törekvéseket az egyénileg szükséges támogatás részeként kell elszámolni.

A helyi közösségben végzett szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanulás (onboarding)

Az utolsó lépés ez utóbbi felé az volt, hogy kapcsolatot teremtett a helyi közösségben lévő munkagyakorlati lehetőségek és a helyszíni mentorálási rendszer között, amelyet a „vállalati oktatók” végeznek.  A tanulás/mentorálás utolsó lépése tehát az volt, hogy a munkagyakorlatot összekötöttük a munkagyakorlat helyszínén nyújtott dedikált támogatással, úgynevezett „munkahelyi gyakorlati házigazdák” révén, akik mentorálják és támogatják az egyes fiatal felnőttek beilleszkedését. A munkatapasztalat-elemet szintén a helyi lehetőségekhez és a résztvevők igényeihez igazították. A résztvevőket vagy egy szervezetnél/vállalkozásnál helyezték el, vagy mentori támogatást kaptak saját vállalkozásuk elindításához.

{

Sikertörténet: Rémi története

Rémi gyermekként ígéretes jövő előtt állt, és tanár akart lenni. A környezete azonban nem támogatta, és a drogdílerré válás szélén állt, amikor bekerült a programba. Igazi fordulópontnak bizonyult számára, hogy a tréningek segítettek neki felismerni az erősségeit, és most arra készül, hogy iskolába jelentkezzen.

3.2 Motiváció a szakmai gyakorlatra vagy egyéb foglalkoztatási kezdeményezésekre

Az YSS fontos stratégiája az volt, hogy a fiatal felnőtteket egyéni tapasztalataik és az aktív életről alkotott elképzeléseik alapján motiválja. Ebből kiindulva a cél az, hogy arra ösztönözzük őket, hogy felfedezzék az erőforrásokat és a foglalkoztatási lehetőségek új megközelítéseit. A foglalkoztatást itt tág keretek között értelmezzük (lásd 3. mozzanat -; A foglalkoztatáshoz vezető utak): a vállalatokkal vagy munkahelyekkel való rövid találkozásoktól a helyszíni látogatásokig, és végül a rövid foglalkoztatási gyakorlatokba való átmenetig.

3.3 A helyi érdekeltek motivációja

A helyi érdekeltek motivációjának ismerete vagy megtalálása fontos előkészület egy olyan programhoz, mint az YSS. Az érdekeltek motivációja nem feltétlenül egyezik meg a fiatal felnőttek motivációjával. Nem hibáztatjuk őket, de arra fognak összpontosítani, ami számukra és általában a helyi közösség számára előnyös. Ebben a tekintetben fontos, hogy a „munkaerőhiány”, a közösségi költségek csökkentése, a közösség vonzóbbá tétele, valamint a befektetések és külső források vonzása szempontjaira összpontosítsunk. E szempontok kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a célcsoport és az érdekelt felek között mindenki számára előnyös helyzetet teremtsünk.

4. Utak a befogadott élethez (közösség)

 

A munkaerőpiacon és a formális oktatáson kívül álló fiatal felnőttekkel való munka egyik fő célja a befogadás. A befogadás és a helyi közösség általi elfogadás elérése alapvető fontosságú a fiatal felnőttek élethelyzetének javítása érdekében. Ez magában foglalja a közösségi tevékenységekbe való bevonást, valamint a potenciális munkahelyek és munkahelyek lehetőségeit.

A helyi érdekelt felek bevonása, mind a magánszektorból (vállalatok, egyesületek, érdekcsoportok), mind a közszférából (önkormányzatok, intézmények, beszállítók), döntő szerepet játszik a fiatal felnőttek fenntartható támogatásában. Helyi részvétel nélkül a program hatékonyságát nehéz lehet fenntartani a programidőszak után is. A kockázat az, hogy a helyi részvétel nélkül a fiatal felnőttek az érdeklődés és a folyamatosság hiányát tapasztalhatják, ami esetleg ahhoz vezethet, hogy ismét a rendszerben hányódnak!

3. Figure: NEETs by age-subgroups in Europe, Eurostat 2019

Az YSS helyi programjainak első lépéseként átfogó leírást készítettek a településekről és a környező területekről, ahol a megvalósításra kerülne sor.

4.1 A program hátterének leírása

A helyi környezet ismerete, beleértve a főbb helyi szereplőket és érdekelt feleket, a célcsoport kisebb csoportjainak jellemzőit (igényeit és lehetőségeit), valamint az infrastruktúra meglétét/hiányát a helyszínen, alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy a projektben a célcsoport igényeihez igazodó szakmai fejlesztési és egyéb beszerzési tevékenységek valósuljanak meg.

A leírás célja

 1. A város (helyszín) és a szervezet áttekintése, amely a jövőben otthont ad az YSS projekt helyi megvalósításának. A specifikáció célja nem csak az, hogy segítsen meghatározni a megvalósítás fókuszát, hanem az is, hogy kiindulópontot nyújtson a projekt szakmai fejlesztéséhez, hogy az még inkább a célcsoport igényeihez igazodjon.
 2. A fenntarthatóság kulcsfontosságú a kedvezményezettek számára. Fenntarthatóság, a célcsoport részvételének hosszú távú perspektívája szempontjából, amely időt és lehetőséget biztosít számukra, hogy jobban lehorgonyozzanak a közösségben. Emellett a fenntarthatóság kulcsfontosságú a foglalkoztatást, képzést és személyes fejlődést biztosító szervezetek számára is. A leírás arra összpontosít, hogy ki és hogyan fogja a legjobban biztosítani ezt a fenntarthatóságot.

4.2 A program helyi szereplői

A „helyi leírások” második lépése a helyi szereplőkkel való közvetlen kapcsolatfelvételt jelentette, akik kapcsolatban állnak a helyi fiatal felnőttekkel, és akik szintén támogatni tudták a program végrehajtását, akár a fiatal felnőttek elérésének és bevonásának segítésével, akár a készségeik fejlesztéséhez vagy munkatapasztalat szerzéséhez nyújtott támogatással.

A tipikus szereplők

helyi ifjúsági klubok munkatársai, árvaházak és anyaotthonok munkatársai, önkormányzatok, tapasztalt, helyben elismert és ismert oktatók és mentálhigiénés szakemberek, nagy munkáltatók, közalkalmazottak és szociális osztályok vezetői.

Az azonosított érdekelt feleket meghívták egy találkozóra, hogy megismerjék a programmal kapcsolatos terveket és elképzeléseket, valamint ötletbörzét folytassanak és megvitassák, hogy miért érdemes támogatni a helyi fiatalokat, és ki és hogyan támogathatná a programot. A rendezvény végén a résztvevők aláírtak egy nyilatkozatot, amelyben kinyilvánították, hogy készek a program helyi megvalósítását lehetőségeikhez mérten támogatni.

A valóság azonban az, hogy sok helyi közösség nagyon korlátozott lehetőségeket kínál tényleges munkahelyek vagy foglalkoztatási lehetőségek formájában. Ez volt a helyzet a fiatal felnőttek szociális segélyprogramjában részt vevő néhány közösségben. A „befogadási kihívás” arra vonatkozó ötleteket eredményezett, hogy a fiatal felnőttek hogyan indíthatják el saját „egyszemélyes vállalkozásukat” vagy foglalkoztatásukat kisebb szolgáltatások nyújtásával, termékek értékesítésével vagy közösségi szolgáltatásokban való részvétellel. mind olyan kezdeményezések, amelyek jobb jövedelmet és életkilátásokat biztosítanak, és nem függnek teljes mértékben a helyi munkaadóktól.  A vállalkozói készségek és képzések ezekben a helyi közösségekben értékes hozzájárulást jelentettek ahhoz, hogy a fiatal felnőttek hogyan válhatnak a helyi közösségük megoldásának részévé.

Hagyományosan a „helyi közösséget” személyek, épületek és földterületek által korlátozott fizikai egységként értelmezik. Az YSS tapasztalatai azonban határozottan jelzik, hogy a fiatal felnőttek számára a közösségi média segítségével „virtuális közösségekben” is le lehet horgonyozni. Az álláskeresés és az önmegjelenítés nagymértékben virtuális közösségeken keresztül történik. A YSS programból vannak példák arra, hogy a fiatal felnőttek a virtuális közösségekbe belépve képesek voltak termékeket eladni a régiójuk más részein élő embereknek.

Ez aláhúzza azt a tényt, hogy az olyan programokban, mint az YSS, ahol a foglalkoztathatóság és a közösségi szolgálat kéz a kézben jár, fontos szerepet játszanak, hogy nyitottak legyünk a „foglalkoztatáshoz vezető utak” tágabb értelemben történő meghatározására, és ne csak a helyi közösség klasszikus értelmezésére összpontosítsunk.

3. Figure: NEETs by age-subgroups in Europe, Eurostat 2019

Az ifjúsági és biztonsági programban a stratégia az volt, hogy a lehető legtöbb kapcsolatot és intézkedést készítsünk elő a helyi érdekelt felek számára:

 • Az eredmények bemutatása „helyi találkozókon/meghallgatásokon” a program indításaként.

 • Helyi „gyakorló házigazdák” meghívása egy képzési programra a fiatal felnőttek „mentorálásáról”. Ez a program HR lehetőséget biztosított mind a közintézményekben, mind a magánvállalatoknál dolgozók számára, hogy megtanulják, hogyan kell új és tapasztalatlan munkatársakat „beszállítani”

 • Az „Empower for employability” életvezetési programot úgy szervezték meg, hogy a helyi munkaadók és a közösségi szolgáltatások szervezőinek meghívására és bevonására is lehetőség nyílt.

5. ECO-rendszer a fiatal felnőttek támogatására (NEET)

 

Az ökoszisztéma legegyszerűbben úgy definiálható, hogy „egy olyan közösség, amelynek minden tagja kölcsönhatásban van egymással és kiegészíti egymást, hogy a közösség működjön”. Az idők során számos erőfeszítést tettek a munka vagy oktatás nélkül maradt fiatal felnőttek támogatására, de sok esetben a helyi szükségletektől és körülményektől függetlenül, ami gyakran a csoport elszigetelődéséhez vezetett.

Egy ökoszisztéma érvényesítése fontos elvek védelmét jelenti:

A tevékenységek beágyazása a tényleges igényekbe...
turn

... a helyi közösségben, mint például a jólét és a környezetvédelem, valamint a társadalom más csoportjainak (idősek/gyermekek/ fogyatékkal élők) igényeihez közel/integrálva.

Szinergia létrehozása...
turn

... az állami és magánszereplők között.

Hosszabb távú folyamatosság biztosítása...
turn

... a tevékenységek (keressen helyi házigazdákat vagy szponzorokat a tevékenységekhez).

Alkalmazkodó a fiatal felnőttek számára...
turn

... hogy megtapasztalhassák a saját életük valós akadályait és lehetőségeit, különösen a tanulási nehézségekkel küzdő fiatal felnőttek számára.

Rugalmas...
turn

... hogy a fiatal felnőttek számára lehetővé tegye, hogy összehangolják azt más, számukra felmerülő kötelezettségekkel, például a gyermekgondozással vagy a családtagok támogatásával.

Progresszív készségfejlesztés...
turn

... annak érdekében, hogy fenntartható és releváns alapkészségeket lehessen kiépíteni annak érdekében, hogy a fiatal felnőttek különböző foglalkoztatási formák révén jobban meg tudják teremteni önfenntartó képességüket.

Az YSS programot azért hozták létre, hogy feltárja és kipróbálja az alacsony iskolai végzettségű és alacsony munkaképességű emberek támogatására szolgáló integrált ökoszisztéma néhány alapelvét.

Még hosszú út áll előttünk ahhoz, hogy „ökoszisztémának” nevezzük. Különösen ahhoz, hogy hosszú távú folyamatosságot teremtsünk ezekben a tevékenységekben, mivel hosszú távú erőforrás-befektetést is igényel, mielőtt a „befektetés megtérülése” mind az emberi, mind a pénzügyi erőforrások tekintetében mérhetővé válna. Elsősorban azért, mert a programot korlátozott projektkeretben dolgozták ki. A helyi közösség bevonása továbbá elismerést és bizonyított megbízhatóságot igényel, mielőtt elfogadják, és ez a hosszú távú kapcsolatokból és együttműködésből nő ki. Végezetül fontos tisztában lenni azzal, hogy a távoli területeken a helyi közösségek gyakran nincsenek jól felkészülve az ilyen külső kezdeményezésekre, mivel a legtöbb polgár és érdekelt fél erőforrás-nyomás alatt áll.

YSS – Egy alapvető ökoszisztéma vázlata a fiatal felnőttek támogatására.

Az YSS tapasztalatai azonban világos jelzésekkel szolgálnak arra vonatkozóan, hogy mire van szükség egy ilyen ökoszisztémában.

Alapvető készségek hozzáférése

nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a fiatal felnőttek (és általában véve minden felnőtt) alkalmazkodjon a társadalom igényeihez és követelményeihez. Támogató lépés az alapkészségek oktatásának minden lehetséges – online és helyszíni – típusának összegyűjtése és bemutatása.  Ez történhet egy helyi katalógus vagy egy, a lehetőségeket bemutató portál segítségével.

Életvezetési készségek és személyes fejlődés támogatása

A legtöbb oktatás és munka nélküli fiatal felnőttnek előnyösebb, személyes támogatásra van szüksége ahhoz, hogy készen álljon a következő életlépésre, és ennek kialakításához célzott támogatásra van szüksége. Ez kiegészítheti a meglévő munkaerő-piaci központokat/programokat. Az YSS életvezetési programja bebizonyította, hogy ez mennyire fontos ahhoz, hogy a csoport nagy része előrébb jusson az oktatásban, a foglalkoztathatóságban, vagy hogy új lehetőségeket találjon a közösségében (virtuálisan vagy fizikailag).

Közösségi szolgálat/közösségi kezdeményezések

fontos a fiatal felnőttek célcsoportjával való kapcsolattartás, mivel ez egy módja a csoport megismertetésének és a kapcsolatok erősítésének. Az is, hogy olyan utat találjunk, amely releváns és fontos lehet a helyi közösség „túlélése” szempontjából – akár a jóléti támogatás, a környezetvédelmi kérdések, a speciális csoportok támogatása vagy általában a közösségfejlesztés szempontjait tartalmazza. A cél a motiváció és az összetartozás növelése, de a foglalkoztathatóság és az elköteleződés új útjainak megtalálása is.

Helyi partnerségek

Az utolsó fontos tényező a fiatal felnőttek alapvető ökoszisztémájának létrehozásában az, hogy a legérdekeltebb érdekelt feleket az asztalhoz ültessük. A hosszú távú fenntarthatóság attól függ, hogy a magánkezdeményezések, az érdekcsoportok, a munkaadók, a közintézmények és az önkormányzatok mennyire képesek együttműködni egy olyan partnerségben, amelynek célja a fiatal felnőttek támogatása és elismerése.

Megszakítás