Fundusze

NEET 4 Needs - program YSS dla lepszej przyszłości

Historia Funduszy EEA i Norweskich obejmuje 25 lat współpracy europejskiej. Fundusze EEA i Fundusze Norweskie są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Dotacje te mają dwa cele:

  • przyczynić się do stworzenia równiejszej Europy, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym, oraz
  • wzmocnienie stosunków między Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a 15 państwami-beneficjentami w Europie.

Celem dotacji jest zmniejszenie różnic społecznych i gospodarczych oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych. Wzmacnia to rynek wewnętrzny, prowadząc do bardziej zamożnej Europy. 

v

Wspólne działania na rzecz zielonej, konkurencyjnej i inkluzywnej Europy.

Fundusze EEA i fundusze norweskie na lata 2014-2021

Łączna kwota 2,8 mld EUR jest zapewniona w ramach tego samego wieloletniego podejścia programowego. Okres finansowania został wydłużony z pięciu do siedmiu lat. Obszary objęte wsparciem pozostają w dużej mierze podobne do tych z poprzedniego okresu finansowania. Jako nowe elementy wprowadzono Fundusz EEA i Norweskich na rzecz Współpracy Regionalnej o wartości 34,5 mln EUR oraz Fundusz EEA i Norweskich na rzecz Zatrudnienia Młodzieży o wartości 65,5 mln EUR.

Fundusz na rzecz zatrudnienia młodzieży

Fundusz na rzecz zatrudnienia młodzieży został utworzony w 2017 r., aby przyczynić się do wysoko jakościowego i trwałego zatrudnienia młodzieży w Europie. W przeciwieństwie do zwykłych programów finansowanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, ten Fundusz ma charakter ponadnarodowy – pomaga podmiotom w całej Europie połączyć wysiłki w celu znalezienia nowych sposobów zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży.

Krajowe Punkty Kontaktowe

Wszystkie kraje współpracujące mają Krajowy Punkt Kontaktowy, który ułatwia przepływ informacji i udział w programach na poziomie krajowym.

Złóż wniosek o dofinansowanie

Czy chcesz ubiegać się o dofinansowanie z funduszy EEA i Norweskich, ale nie wiesz jakie kroki podjąć?

Rezultaty i projekty

Fundusze EEA i Norweskie, poprzez Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży, mają na celu uzupełnienie istniejących funduszy UE na inicjatywy związane z zatrudnieniem młodzieży, w tym również w krajach i obszarach, które zazwyczaj nie otrzymują funduszy UE.

Bardziej szczegółowe informacje na temat projektów, które są realizowane w ramach Funduszu Pracy dla Młodzieży można uzyskać pod adresem:

https://youthemploymentmag.net/projects/

Skip to content