Parteneri

NEET 4 Needs - Proiectul YSS pentru un viitor mai bun

Programul Young Service Steward (YSS, Proiect nr. 2020-1-0144) este un proiect implementat prin Fondul de granturi EEA și Norvegiene pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, parteneriatul proiectului fiind evidențiat prin implicarea Ungariei – României – Spaniei și suportul profesional al Norvegiei.

Implementat de

CPIP

Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente

CPIP este un ONG construit în jurul ideii de învățare pe tot parcursul vieții, această abordare fiind privită drept un instrument de dezvoltare comunitară. Încă din anul 2006 implicăm în activitățile de la nivelul organizației diferite grupuri țintă care au în comun nevoia și dorința de a învăța. Implementăm proiecte la nivel European care promovează cetățenia activă și abordarea democratică a accesului la resursele de învățare, pentru indivizi cu competențe de bază scăzute, din zone izolate sau care au o distanță mare față de educație și învățare. Cu o abordare multidisciplinară, lucrăm prin intermediul cercetării participative, al procesului de coproducție, al abordării prin implicare la nivel local în procesul de codecizie. De asemenea, CPIP cooperează la nivel european, făcând parte din 3 rețele și coordonând una.

Prin numeroasele activități derulate alături de tineri și adulți, organizația are o vastă experiență în dezvoltarea jocurilor, instrumentelor și experiențelor de învățare europene. De-a lungul anilor, au fost implicați peste 200 de voluntari în peste 70 de proiecte implementate.

CPIP promovează cultura „învățării pe tot parcursul vieții” prin implicarea activă a membrilor comunității în dezvoltarea unei strategii de implementare coerentă a conceptului și practicii de învățare permanentă.

Viziunea CPIP este una Europeană, în timp ce misiunea este aceea de a populariza conceptul de învățare permanentă și a-l face accesibil comunităților de practicieni cu care intram in contact. În plus, obiectivul principal al CPIP este promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul părților interesate relevante.

Misiunea CPIP este de a promova conceptul de învățare pe tot parcursul vieții și de a-l face accesibil comunităților cu care intrăm în contact.

Rol în cadrul proiectului YSS

Rolul CPIP este acela de a fi un pol regional de învățare pentru Regiunea de Vest a României și de a adapta procesul de învățare la nevoile specifice ale grupurilor țintă pe care le reprezentăm. Lucrăm cu tineri șomeri din zone rurale izolate, dar și cu cei care nu beneficiază de formare profesională sau educație. CPIP are expertiza necesară pentru a contribui la dezvoltarea conținutului specific al rezultatelor proiectului, precum și la implementarea tehnică a acestuia.

CPIP va face cercetare la nivel regional, implicând reprezentanți ai diferitelor companii, actori regionali și, cel mai important, tinerii înșiși. De asemenea, vom fi implicați în procesul de dezvoltare a materialelor de instruire, sprijinind profesioniștii în îndrumarea tinerilor în procesul lor de învățare. Vom coordona înființarea și dezvoltarea a 3 centre locale de învățare și vom sprijini rolul activ al acestora în comunitățile locale.

CPIP, ca partener beneficiar, va conduce unul dintre pachetele de lucru (WP5) ale proiectului și va contribui la activitățile programului, așa cum a fost planificat de către coordonatorul proiectului. Va stabili parteneriate cu autoritățile locale din zonele rurale din județele Timiș și Caraș Severin (partea de vest a României) și va implica numărul necesar de tineri în activitățile proiectului. Mai mult, CPIP va dezvolta programul de instruire „Motivație pentru o viață activă” în cadrul Programului de formare a abilităților de viață. Pe de altă parte, va dezvolta MOOC 3 – Dezvoltarea serviciilor comunității (un curs de două ore privind „Modalități de îmbunătățire a ocupării forței de muncă și a conștientizării comunității cu privire la dezvoltarea serviciilor comunității”.

Implementarea Programului Young Service Steward

CPIP își va asuma responsabilitatea pentru implementarea programului Young Service Steward în trei locații din România.

Berzasca, Caraș Severin County

Numele:

Municipality of Berzasca

Contact:

Berzasca nr. 282, jud. Caras-Severin, cod postal 327025

 

Coșteiu, Timiș County

Numele:

NGO Educatia la sat

Contact:

jud. Timiș.  Sat Coșteiu, com. Coșteiu
Str. Crizantemelor Nr. 74

 

Măciuca, Vîlcea County

Numele:

NGO Tineri Ambițioși

Pietroasa, Timiș County

Numele:

Municipality of Pietroasa

Gentis Foundation

Gentis Foundation

Gentis Foundation is a non-profit Organization that wants to improve the employability and skill development of disadvantaged groups, both emotional and social. At Gentis we keep the wheels turning for complete inclusion through community action, education, mentoring, mediation, family support, psychological and therapeutic intervention.

Gentis is part of the Catalan Organizations with International dimension of the Government, Secretariy of Foreign Affairs and the European Union.

Gentis is member of:

  • The European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD)
  • The European Basic Skills Network (EBSN)
  • The European Association of Second Chance Schools (E2C Europe)

Services specialized in improving occupability and competence, emotional and social developement, through community action, education, mentoring and sociolabour guidance. Specially focused in disadvantaged groups.

At Gentis we work tirelessly towards improving people’s quality of life by impacting their careers through labour market insertion and education, their emotional and family situation, as well as accompanying them in mediation and mentoring processes.

Our activities allow us to work for socio-occupational insertion of different collectives, offering vocational training programs, labour market insertion programs, vocational guidance programs, and employability programs, empowering their community of reference.

The intervention is based on the fight for equal opportunities for all, thanks to participation in the job market and access to training.

Role in the YSS Project

Gentis will establish a local community for the Young Service Steward Program, with three partner organizations active in the project, and will encourage the collaboration of other entities working to strengthen the motivation, empowerment and employment or self-employment of young people aged 25 to 29.

We will do this by training, evaluation, support and teamwork, and through enhancing participation in local communities, covering the needs and enhancing sustainability.

Young Service Steward Program implementation

Gentis will take responsibility for the implementation of Young Service Steward Program in three location in Spain.

Gentis Foundation

Numele:

Terres de l’Ebre region (Catalonia, Spain), Judit Rufi

Contact:

Avinguda de La Pau, 178, 43580 Deltebre (Catalonia, Spain)

 

Fundació Sant Vicenç de Paul

Numele:

Figueres (Catalonia), Maria Solés

Contact:

Carrer Pompeu Fabra, 5, 17600 Figueres, Girona (Catalonia, Spain)

Modus foundation

Fundația pentru conectarea asistenței sociale și a tehnologiilor digitale

Fundația Modus este o organizație non-profit, înființată în anul 2005, cu sediul în Ungaria. Încă de la început, scopul Modus a fost acela de a juca un rol activ și profesionist în modernizarea și îmbunătățirea sistemului maghiar de asistență socială.

Misiunea noastră este de a-i determina pe cetățeni să ducă o viață activă și sănătoasă, prin îmbunătățirea și capacitatea personalului profesionist, a voluntarilor și a cetățenilor activi. Modus va introduce toate tehnologiile digitale relevante, care pot îmbunătăți în mod eficient situația sănătății indivizilor și legătura cu sistemul de sănătate profesionist, cu familia, prietenii și voluntarii.

Rol în cadrul proiectului YSS

În ceea ce privește implementarea la nivel local a programului, Modus va înființa centre de implementare, va pregăti și va implica specialiști, și va informa și va implica grupul țintă pentru pilotarea rezultatului dezvoltat în cadrul proiectului. Având în vedere experiența vastă în domeniul serviciilor de asistență socială și de îngrijire, Modus va juca un rol important în dezvoltarea profesională a componentei serviciilor de asistență socială/îngrijire a proiectului YSS.

Implementarea Programului Young Service Steward

MODUS își va asuma responsabilitatea pentru implementarea programului Young Service Steward în două locații din Ungaria.

Újfehértó

Numele:

Életrevalók Központ – Újfehértó

Contact:

4244 Újfehértó Széchenyi u. 7.

Hodász

Numele:

Életrevalók Központ – Hodász

Contact:

4334 Hodász Kossuth Lajos u. 3.

Érpatak

Numele:

Életrevalók Központ – Érpatak

Contact:

4245 Érpatak Béke utca 50.

Nagykálló

Numele:

Életrevalók Központ – Nagykálló

Contact:

4320 Nagykálló Kállai Kettős tér 1.

Progress Consult Ltd.

Compania de Dezvoltare Danemarca-Ungaria

Misiunea companiei noastre este de a fi un furnizor activ, de încredere și inovator de soluții de învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare a competențelor de bază, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat. Obiectivul strategic este acela de a contribui cu soluții de învățare și de consolidare a capacităților pentru a construi capacități pe o piață a muncii care are nevoie în mod constant de noi competențe și abilități și de a impune oamenilor să obțină acces cu succes (digital sau analogic) la competențe și calificări relevante.

Compania noastră este implicată în activități de învățare pe tot parcursul vieții și în activități de dezvoltare a competențelor de bază încă din anul 2009. În plus, organizația se concentrează pe îmbunătățirea serviciilor de asistență socială, a dezvoltării sociale și a reformelor instituționale pentru grupurile defavorizate și șomerii pe termen lung.

Compania noastră activează în Ungaria încă din anul 1998. În ultimii ani, Progress și-a extins operațiunile și în alte țări din regiune și participă la mai multe programe inovatoare în domeniul educației adulților cu parteneri de la nivel European. Din 2010, Progress este membru activ și fondator al Rețelei Europene a Competențelor de Bază. Din 2013, Adunarea generală a EBSN a desemnat Progress să gestioneze organizarea și funcționarea rețelei, acționând în calitate de secretariat al EBSN.

Rol în cadrul proiectului YSS

Managementul organizației este axat pe diviziunea clară a sarcinilor stabilite de parteneri și pe dialogul periodic privind progresul programului și asigurarea calității activităților și performanțelor partenerilor.

Responsabilitatea pentru anumite sarcini/pachete de lucru este atribuită fiecărui partener în parte, în funcție de expertiza sa. Responsabilitatea generală pentru managementul și implementarea proiectului va fi încredințată organizației Progress Consult. În plus, Progress își va asuma responsabilitatea pentru dezvoltarea Instrumentului de Evaluare a Competențelor Digitale și pentru organizarea a două evenimente internaționale de comunicare.

Implementarea Programului Young Service Steward

Progress își va asuma responsabilitatea pentru implementarea programului Young Service Steward în două locații din Ungaria.

Kecskemét

Numele:

Hírös Cédrus Egyesület

 

Prios Kompetanse

Prios Kompetanse AS (Prios) este o corporație de cercetare care își desfășoară activitatea la Steinkjer, Norvegia. Principalele sarcini sunt managementul proiectelor, consultanța în afaceri, procesele de inovare, formarea și dezvoltarea de software. Prios, ca centru de cercetare își propune să pună în aplicare ideea de învățare pe tot parcursul vieții, să sprijine și să deruleze proiecte de dezvoltare. Centrul este deschis tuturor celor care doresc să își dezvolte talentele, să își reîmprospăteze cunoștințele, să își îmbunătățească activitatea, au nevoie de instrumente digitale noi sau mai bune sau au idei care au nevoie de sprijin pentru a fi realizate.

Principalele sectoare și activități în care operează Prios sunt după cum putem observa:

  • Activitățile noastre educaționale se concentrează pe cursanții adulți și pe serviciile de pe piața muncii în cadrul formării competențelor de bază, al educației și formării profesionale, antreprenoriale și al formării personalizate pentru întreprinderi.
  • Departamentul nostru de software sprijină activitățile noastre educaționale, precum și dezvoltarea de noi soluții digitale pe baza solicitărilor și nevoilor diferitelor proiecte la care luăm parte. Am dezvoltat și deținem conceptul Follow-Up®.
  • Prin activitățile noastre de consultanță sprijinim în principal clienții noștri de afaceri în cadrul proceselor interne de inovare, al proceselor de resurse umane, al consultanței economice și al îmbunătățirii managementului.

Prios își asumă o responsabilitate socială în societatea locală, invitând tineri și cursanți adulți NEET (care își doresc o profesie în domeniul digital) în facilitățile noastre și oferindu-le gratuit cursuri de programare și formare profesională, ajutându-i să finalizeze studiile sau să aplice pentru locuri de muncă în programare. În medie, 6-10 beneficiari NEET sunt implicați în activitățile derulate.

Prios este membru atât al Forumului European pentru Educație și Formare Tehnică și Profesională (EfVET), cât și al Rețelei Europene a Competențelor de Bază, EBSN.

Rol în cadrul proiectului YSS

Prios este partener expert în proiectul YSS. Sarcinile principale constă în sprijinirea partenerilor beneficiari în activitatea lor de înființare a centrelor programului Young Service Steward, precum și în dezvoltarea conținutului formării profesionale.  Prios are experiență în colaborare la nivel local în Norvegia între diferite părți interesate, pentru a oferi beneficiarilor NEET o abordare la 360 de grade pentru a se dezvolta și pentru a le sprijini demersul în găsirea unui loc de muncă.

Sari la conținut