Stabilirea Comitetelor Serviciilor Sociale

mart. 22, 2022

Ca parte a procesului de pregătire a programului nostru Young Service Steward, în primul trimestru al anului, proiectul a fost prezentat în cadrul comitetelor de implementare planificate pentru proiect părților interesate locale relevante din toate țările beneficiare.

În cadrul proiectului, au avut loc întâlniri în 3 locații de la nivelul fiecărei țări partenere, reunind reprezentanți ai municipalității, centre de ocupare a forței de muncă și reprezentanți ai ONG-urilor locale care au contact cu tinerii de la nivel local. În cadrul reuniunii, participanților li s-a prezentat o imagine de ansamblu a ceea ce dorim să realizăm la nivel local și de ce. În a doua jumătate a reuniunii, participanții au discutat împreună cine și cum ar putea contribui la succesul implementării locale a proiectului și cu ce dificultăți ar trebui să se confrunte. 

În general, reprezentanții părților interesate care au luat parte la întâlniri, au întâmpinat cu mare bucurie proiectul. Datorită acestei abordări de susținere, putem continua implementarea activităților planificate în parteneriat cu comunitățile locale pentru comunitățile locale din fiecare țară parteneră!

Related Blog Posts

Diversitate – Bariere și oportunități

Diversitate – Bariere și oportunități

Am ajuns la o etapă importantă în faza implementării programului “Young Service Steward”. În fiecare loc potențial de implementare (12 locații), am analizat caracteristicile, provocările și oportunitățile actuale ale municipalității gazdă, ale mediului de sprijin și...

Sari la conținut