Young Service Steward Program

NEET 4 Needs – projekt YSS dla lepszej przyszłości

Projekt “Young Service Steward” jest zgodny z celami strategii UE na rzecz młodzieży: zaangażowanie młodzieży NEET w wieku 25-29 lat w znaczący udział w życiu obywatelskim, gospodarczym, społecznym i kulturalnym oraz umożliwienie im przejęcia odpowiedzialności za własne życie poprzez zaangażowanie w pracę o wysokiej jakości.

Dotacja

Fundusz EEA i Norweskie na rzecz zatrudnienia młodzieży
Rozwijanie potencjału młodzieży

“Wspólne działania na rzecz zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy”.

Narzędzia

Rozwój kompetencji, samoocena i inne narzędzia.

Dla kogo pracujemy?

Pracujemy razem…

Osoby NEET nie będą mieli problemów, ale możliwości rozwiązania problemów
N
Lokalne osoby NEET
N
Lokalni interesariusze
N
Społeczności lokalne

Projekt Young Service Steward Program

Aktywności

Projekt „Young Service Steward” zapewnia wsparcie dla osób z grupy NEET w wieku 25-29 lat poprzez podniesienie kompetencji o 360° w połączeniu z umiejętnościami cyfrowymi, doradztwem i zatrudnieniem w elastycznym systemie realizacji.

Dzięki temu wsparciu zaangażowane osoby z grupy NEET staną się bardziej kompetentne, zmotywowane i odnajdą swoje miejsce i rolę w lokalnych społecznościach.

Wsparcie w zakresie doradztwa

Łącznie 10 godzin doradztwa indywidualnego dla każdego uczestnika.

Rozwijanie kompetencji

Programy szkoleniowe na miejscu w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych i umiejętności życiowych w trzech różnych tematach.

Zatrudnienie w ramach współpracy lokalnej

Możliwości pracy z osobistym nadzorem dla zaangażowanych osób NEET.

Infografika o programie YSS

Poznaj i podziel się nią z innymi!

Skip to content